Město Slušovice

    Město Slušovice leží na úpatí Hostýnských a Vizovických vrchů na soutoku řeky Dřevnice a potoka Všeminky, 5 km západně od Vizovic. Na katastrální výměře 714 ha žijí téměř tři tisíce obyvatel.
První písemná zmínka o Slušovicích je datována rokem 1261. Roku 1446 byly Slušovice povýšena na městečko. V 17. století Slušovice, obdařené řadou privilegií a práv, měly své řemeslnické cechy - ševcovské, řeznické, sňůrkářské. Do společných cechů se sdružovali krejčí, kožešníci, tkalci, pekaři, stolaři, bednáři, koláři, kováři a další. Dominantou města a jedinou historickou památkou je farní kostel Narození sv. Jana Křtitele na náměstí, jež se začal stavět v roce 1812.
V polovině 19. století byla ve Slušovicích z živností registrována pouze pálenice, ale v roce 1935 je již provozováno 120 živností.
Slušovice měly bohatou spolkovou činnost. Občanská záložna existovala již v roce 1888 a z dalších lze jmenovat např. Spolek pro zvelebení chovu zvířat. Po 2. světové válce působilo ve Slušovicích několik průmyslových podniků nebo jejich poboček - např. Jihomoravské pekárny, Opravny strojů Praha a gottwaldovský Svit.

     Zemědělské družstvo AGROKOMBINÁT SLUŠOVICE bylo založeno v roce 1952. Prošlo bouřlivým rozvojem. V polovině 70. let minulého století družstvo sdružovalo 17 obcí. V té době družstvo hospodařilo na téměř osmi tisících hektarů. Prudký rozvoj místního zemědělského družstva přinesl i novou výstavbu. V 60. a 70. letech byla postavena řada nových objektů - koupaliště, hřiště, přístavba školy, dvojtřídní MŠ, zdravotnické a nákupní středisko, administrativní budova MNV a JZD. Byla budována i kanalizace, nové chodníky a cesty. Rozvoj zemědělského družstva nabídl řadu pracovních příležitostí, včetně možnosti získání trvalého bydlení. Tato doba zanechala ve Slušovicích stopy v bohaté stavební činnosti - sídliště, průmyslové zóny, dostihový areál a jeho okolí, fotbalový stadion, čtyřproudová příjezdová komunikace. Po roce 1989 došlo k rozpadu zemědělského družstva a část provozů byla zrušena. Některé významné výrobní firmy v oborech, které byly zavedeny již za působnosti Agrokombinátu - např. výpočetní technika,informatika, výroba kovo a dřevozpracující, finální výroba potravinářských produktů, obchodní činnost, doprava a služby - rozvíjí úspěšně svou podnikatelskou činnost dodnes.
Do roku 1990 byly Slušovice střediskovou obcí, později se některé obce opět osamostatnily. Ve Slušovicích zůstaly služby - např. moderní zdravotní středisko, lékárna, pošta, škola, spořitelna, obchody a další infrastruktura služeb pro občany města a okolí. V roce 1996 byla obec Slušovice jmenována městem, čímž se stala nejmladším a zároveň nejmenším městem regionu Zlín.

     V posledních letech se investiční činnost města zaměřila na úpravu dopravní situace a místních komunikací a výstavbu několika dětských hřišť. Byla zrekonstruována městská knihovna, kde je na počítačích veřejný přístup k internetu. Pro podporu kulturního a společenského života ve Slušovicích bylo zřízeno Městské kulturní středisko, které je využíváno ke koncertním vystoupením, výstavám a k zájmové činnosti mládeže. V roce 2000 vznikla nová tradice - "Slušovská kulturní jeseň", která je organizována vedením města spolu s farním úřadem a obyvatelům zpestřuje podzim nabídkou koncertních vystoupení různých žánrů.

     Z turistických zajímavostí Slušovic zaujme především největší dostihový areál na Moravě s golfovým hřištěm, letiště se školou pro piloty ultralehkých letadel na kopci Bílá hlína, sportovní hala a řada restaurací. Okolní terén Vizovických a Hostýnských vrchů nabízí turistické trasy v překrásné přírodě.

Zdroj: www.slusovice.cz